C# Console Çıkış İşlemleri

0
2023

C# programlama dilinde Console için geçerli çıkış işlemleri

Öncelikle arkadaşlar programalama dilinde öğrenilecek ilk konu sabitler ve değişkenleri önceki konumuzda anlatmıştık. Bu kısım programlamanın temelleri olarak geçmektedir. Lafı fazla uzatmadan sizlere bulduğum ve öğrendiğim Console için geçerli olan çıkış işlemleri ile baş başa bırakıyorum.

Sabitler ve Değişkenler

Metin ifadeleri iki metot ile ekrana yazdırabiliriz.

1. Console.Write():
Bu metot da yazılmak istenen yazı ekrana çıktıktan sonra imleç yazının hemen yanında durur.

Console.Write("krmzanka");

Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

2. Console.WriteLine():
Bu metot da yazılmak istenen yazı ekrana çıktıktan sonra imleç yazının hemen altında durur.

Console.Writeline("krmzanka");

Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

Çıkış parametreleri:

\n: alt satıra geçer.

\r: Paragraf başı yapmayı sağlar.

Örnek:

Console.WriteLine("\n\nkrmzanka");

Ekran çıktısı:

Değer atanan değişkeni ekrana yazdırma.

1. Metot:

int krmzanka=1;
Console.WriteLine(krmzanka);

Ekran çıktısı:

2. Metot:

int krmzanka;
krmzanka = 3;
Console.WriteLine("krmzanka değişkeninin değeri = {0}", krmzanka);

Console.ReadKey();
// krmzanka'nın değerini süslü parantez içinde belirtilen 0 ın olduğu kısıma yazması sağlanır.

Ekran çıktısı:

3. Metot :
Bu metot da + işaretini kullanmaktır. + işareti ifadeleri birleştirmeye yarar.

Örnek:

int x = 5;
Console.WriteLine("x değişkeninin değeri = " + x);
Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

Örnek 2:

int x = 6;
int y = 3;
Console.WriteLine("x değişkeninin değeri = " + x + " y değişkeninin değeri =" + y);
Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

Örnek 3 string değerleri birleştirme:

String ad = "krmz";
String soyad; soyad = "anka";
Console.WriteLine(ad + " " + soyad);
Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

Formatlı çıkış işlemleri

Format biçimleri tablosu


Formatlı yazımda kullanılan parametrelerin açıklaması:

C: Sayıyı para birimi şeklinde gösterir.
D: Tek kullanıldığında bir anlam ifade etmez. Yanına sayı yazılarak kullanılır. Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar yanına sıfır eklenir.
E: Sayıyı 10 üzeri şeklinde gösterir.
F: Sayıların virgülden sonraki basamak sayısı ayarlamada kullanılır.
N: Sayıyı binlik basamaklara ayırarak yazar.
X: Sayıyı hexdecimal(16′ lık sayı sistemi) olarak yazar.

# işareti: Formatlı yazımda her bir sayı için # işaretini kullanabiliriz.

Örnek:

Console.Write("{0:(###) ### ## ##}", 3625567254);
Console.ReadKey();

Ekran çıktısı:

Tarih formatlama


Özel tarih formatlama

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments