Formik ile Form Yönetimi

1
66
Formik kütüphanesini kullanarak çok daha temiz bir component oluşturmuş olduk. Herhangi bir state, handleChange, handleSubmit tanımları kullanmayarak daha temiz bir kod oluşturulmuş oldu. Tamamını Formik kütüphanesi içerisinde gerçekleştirebildik. Tabi bu yapıyı da daha iyi duruma getirmenin yöntemleri bulunmaktadır.
//src/components/FormWithFormik.js
import { View, Text, TextInput, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React from "react";
import { Formik } from "formik";

const FormWithFormik = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Formik
    initialValues={{
     username: "",
     email: "",
     password: "",
     passwordConfirm: "",
    }}
    onSubmit={(values) => {
     console.log(values);
    }}
   >
    {({ values, handleSubmit, handleChange }) => (
     <>
      <View style={styles.item}>
       <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="username"
        value={values.username}
        onChangeText={handleChange("username")}
       />
      </View>

      <View style={styles.item}>
       <TextInput
        style={styles.input}
        autoCapitalize="none" //Oto büyük harfle başlamayı kapattık
        keyboardType="email-address" //Eposta formatına göre klavye açacak
        placeholder="e-mail"
        value={values.email}
        onChangeText={handleChange("email")}
       />
      </View>

      <View style={styles.item}>
       <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="password"
        secureTextEntry
        value={values.password}
        onChangeText={handleChange("password")}
       />
      </View>

      <View style={styles.item}>
       <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="password confirm"
        secureTextEntry
        value={values.passwordConfirm}
        onChangeText={handleChange("passwordConfirm")}
       />
      </View>

      <View style={styles.item}>
       <Button title="Register" onPress={handleSubmit} />
      </View>
     </>
    )}
   </Formik>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  width: "100%",
  padding: 20,
 },
 item: {
  marginBottom: 4,
 },
 input: {
  borderWidth: 1,
  borderColor: "#999",
  padding: 10,
  fontSize: 24,
  width: "100%",
 },
});

export default FormWithFormik;
Formik tanımını return içerisinde yazmak istemiyorsak formik altından bize useFormik isminde bir tanım (hook) geliyor. Bunu kullanarak da aşağıdaki gibi kodumuzu düzenleyebiliriz.
//src/components/FormWithFormik
import { View, Text, TextInput, StyleSheet, Button } from "react-native";
import React from "react";
import { useFormik } from "formik";

const FormWithFormik = () => {
 const { values, handleSubmit, handleChange } = useFormik({
  // kullandığımız values, handleSubmit ve handleChange i burdan
  // useFormik ile kullanmış olduk.
  initialValues: {
   username: "",
   email: "",
   password: "",
   passwordConfirm: "",
  },
  onSubmit: (values) => {
   console.log(values);
  },
 });
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Formik ile Form Tasarımı</Text>
   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="username"
     value={values.username}
     onChangeText={handleChange("username")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     autoCapitalize="none" //Oto büyük harfle başlamayı kapattık
     keyboardType="email-address" //Eposta formatına göre klavye açacak
     placeholder="e-mail"
     value={values.email}
     onChangeText={handleChange("email")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="password"
     secureTextEntry
     value={values.password}
     onChangeText={handleChange("password")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <TextInput
     style={styles.input}
     placeholder="password confirm"
     secureTextEntry
     value={values.passwordConfirm}
     onChangeText={handleChange("passwordConfirm")}
    />
   </View>

   <View style={styles.item}>
    <Button title="Register" onPress={handleSubmit} />
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  width: "100%",
  padding: 20,
 },
 item: {
  marginBottom: 4,
 },
 input: {
  borderWidth: 1,
  borderColor: "#999",
  padding: 10,
  fontSize: 24,
  width: "100%",
 },
 text: {
  color: "#8e43e7",
  marginBottom: 20,
  fontSize: 16,
  fontWeight: "bold",
 },
});

export default FormWithFormik;
//App.js
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";
import Form from "./src/components/Form";
import FormWithFormik from "./src/components/FormWithFormik";

export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <FormWithFormik />
  </View>
 );
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: "#fff",
  alignItems: "center",
  justifyContent: "center",
 },
});

Ekran Çıktısı:

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
En yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Formik kütüphanesini kullanarak çok daha temiz bir component oluşturmuş olduk. Herhangi bir state, handleChange, handleSubmit tanımları kullanmayarak daha temiz bir kod oluşturulmuş oldu. Tamamını Formik kütüphanesi içerisinde gerçekleştirebildik. Tabi bu yapıyı da daha iyi duruma getirmenin yöntemleri bulunmaktadır. […]